ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ARVAL

Η Arval* ιδρύθηκε το 1989, ανήκει εξολοκλήρου στην BNP Paribas και εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων. Η εταιρεία παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης στόλου οχημάτων σε επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες. Αναλαμβάνει επίσης τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση στόλων οχημάτων. Διαθέτει πάνω από 6.500 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε 29 χώρες. Ο συνολικός μισθωμένος στόλος της Arval ανέρχεται σε 1.103.835 οχήματα σε όλο τον κόσμο (Δεκέμβριος 2017). Η Arval είναι ιδρυτικό μέλος της μεγαλύτερης και διαρκούς στρατηγικής συμμαχίας “Element-Arval Global Alliance”, στον τομέα της διαχείρισης στόλου, συμφωνία η οποία καθιστά τη συμμαχία αυτή ως παγκόσμιο ηγέτη με 3 εκατομμύρια οχήματα σε 50 χώρες. Εντός του ομίλου BNP Paribas, η Arval ανήκει στον βασικό τομέα δραστηριότητας της Λιανικής Τραπεζικής (Retail Banking). www.arval.com

* Η Arval είναι θυγατρική εταιρεία της Γαλλικής τράπεζας BNP Paribas και ανήκει στον τομέα Retail Banking του Ομίλου. Το Retail Banking είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο Λιανικής Τραπεζικής και εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο συγκεκριμένος τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διεθνή επέκταση του Ομίλου.